Jai Khanna

Gwala Pichwai
Jai Khanna
Pichwais
Stone Colour on Silk | 24 x 36 Inches | 2019
Srinathji in Swarn Kunj
Jai Khanna
Pichwais
Stone Colour on Silk | 12 x 16 Inches | 2019
Gates of Lord
Jai Khanna
Pichwais
Stone Colour on Silk | 41 x 32 Inches | 2019
Gopashtami
Jai Khanna
Pichwais
Stone Colour on Silk | 51 x 74 Inches | 2019
Srinathji in Nij Kunj  
Jai Khanna
Pichwais
Stone Colour on Silk | 36 X 60 Inches | 2019
Srinathji in Dev Kunj  
Jai Khanna
Pichwais
Stone Color on Silk | 36 X 60 Inches | 2019
Srinathji in Dev Kunj
Jai Khanna
Pichwais
Stone Colour on Silk | 36 X 60 Inches | 2019
Srinathji in Dev Kunj  
Jai Khanna
Pichwais
Stone Colour on Board | 16 X 12 Inches | 2019
Untitled -Sketch to end miniatures - series of 9
Jai Khanna
Pichwais
Stone Color on Silk | 7.5 x 9.5 Inches (each) | 2019
Srinathji in Swarn Kunj  
Jai Khanna
Pichwais
Stone Color on Silk | 36 X 60 Inches | 2019
Srinathji in Nij Kunj  
Jai Khanna
Pichwais
Stone Colour on Silk | 12 X 16 Inches | 2019
Swpana Dwar
Jai Khanna
Pichwais
Stone color on silk | 30 in dia | 2019
Gates of Lord  
Jai Khanna
Pichwais
Stone Color on Silk | 72 X 48 Inches | 2019
Srinathji Darbar
Jai Khanna
Pichwais
Stone Color on Silk | 24 X 36 Inches | 2019
Lotus Pond
Jai Khanna
Pichwais
Stone Color on Silk | 24 X 36 Inches | 2019